На листата на Нашите ценети клиенти, со кого сме имале соработка, и чии правни застапници сме, се наоѓаат:
Домашни правни лица:

• НЛБ Тутунска Банка АД – Скопје
• Еуростандард Банка АД- Скопје
• Фонд за здравствено одигурување на Р.Македонија
• Друштво за истражување и развој во техничките и технолошки науки УЛТРА ДОО – Скопје
• Ултра нет ДОО – Скопје
• УНЕТ – Интернет провајдер – Скопје
• Друштво за промет услуги и сервисирање Телит ДОО – Скопје
• Правно консалтинг биро БС- Скопје
• Фершпед АД – Скопје
• Ватростална Фени Индустри – Скопје
• ЈП Водовод – Куманово
• Друштво за градежништво Квадрант ДОО-Скопје
• Соник Естејт ДОО – Скопје
• Македо Аутотрејд ДОО- Скопје
• Туристичка агенција Орфеј- Скопје
• АЛСАТ Телевизија – Скопје
• Јавно претпријатие за стопанисување со повеќе наменско подрачје ЈАСЕН- Скопје
Странски правни лица:

• ПТП Бибита -Пеќ, Косово
• HSK Group – Р. Словенија