Нашиот правен тим се состои од:

• Адвокат Ирена Данаилова Фрчкоска од Скопје

Правни соработници:

• Адвокат Владимир Данаилов
• Андријана Арсовска – Адвокатски стручен соработник

Како константни надворешни Правни соработници, кои стојат на располагање, врз основа на потребите за подготовка на посебни Проекти, за деловнo-технички или лоби потфати, се следните истакнати Правници – Експерти:
• Проф. д-р Љубомир Д. Фрчкоски – професор по меѓународно право на Правниот Факултет Јустинијан Прима при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, шеф на катедра по мегународно право и заштита на човекови права, мегународно признат експерт по мегународно право
• Проф. д-р Милан Нетков – професор (во пензија) по Трговско право на Универзитет Св. Кирил – Методиј во Скопје, сегашен предавач на постдипломски студии, поранешен Претседател на Уставниот суд на Р. Македонија, еден од авторите на Законот за Трговско право

 

Дополнително, по потреба на Нашите ценети Клиенти, Адвокатска канцеларија, располага и со услуги и на други истакнати Правни експерти од својата област, кои може дополнително да се ангажираат, освен постојаните.