Трговско и корпоративно право
Банкарство
Граѓанско право и судска постапка
Управно право и управна постапка
Кривично право и кривична заштита пред судовите
Меѓународно право
Заштита пред Меѓународни судови
Покренување Иницијативи пред Уставен Суд на Република Македонија
Консултации, анализи, регистрација на правни лица
Застапувања пред Судови, Државни органи, единици на локална самоуправа и др. физички и правни лица
Консалтинг – правен и финансиски
Поврзување на домашни и странски фирми

Во секоја од овие области, нашиот тим на Правници, овозможува висок квалитет на услуги, со кои се обезбедува и се постигнува соодветно и вистинско Решение за клиентот, а кој Ви стои на располагање во секој момент.