0 Ирена Фрчкоска
 
MK | EN | ALB
АДВОКАТ
ИРЕНА ДАНАИЛОВА ФРЧКОСКА
 
 
 
Услуги

Нашата Адвокатска канцеларија, нуди адвокатски услуги од областа на:

• Трговско и корпоративно право
• Банкарство
• Граѓанско право и судска постапка
• Управно право и управна постапка
• Кривично право и кривична заштита пред судовите
• Меѓународно право
• Заштита пред Меѓународни судови
• Покренување Иницијативи пред Уставен Суд на Република Македонија
• Консултации, анализи, регистрација на правни лица
• Застапувања пред Судови, Државни органи, единици на локална самоуправа и др. физички и правни лица
• Консалтинг - правен и финансиски
• Поврзување на домашни и странски фирми

Во секоја од овие области, нашиот тим на Правници, овозможува висок квалитет на услуги, со кои се обезбедува и се постигнува соодветно и вистинско Решение за клиентот, а кој Ви стои на располагање во секој момент.
 
Адвокатска канцеларија - Ирена Фрчкоска. Изработка 2011
Дизајн и хостинг: UnetInteractive